The Official Site of Reza Pahlavi"فیسبوک شاهزاده رضا پهلوی"

Monday, December 12, 2011

سرفراز یاور ایران من،آذر آبادگان من

 در فراخنای تاریخ خطه سرسبز آذربایجان ,این سر ایران زمین, بار‌ها در معرض تجاوز دشمنان  قرار گرفته و هر بار چون ققنوسی از خاکستر خود بر خواسته و همچون دروازه بان دلاوری از این مرز و بوم پاسداری نموده است.۱۲۵۰ سال پیش که سرتاسر ایران پرچم‌های سیاه و سبز عباسیان را برافراشته و سر در گریبان ستم خلفای اسلامی فرو برده بودند، بابک دلاوری از آذربایجان به پا خواست ،پرچم سرخ برافراشت، خود را خرّم دین خواند و سپاهیان دلیر خود را سرخ جامگان , در مدتی‌ کوتاه از مرز‌های آذربایجان تا قزوین امروزی را از زیر یوغ خلافت بیرون آورده و اعلام استقلال کرد و بالای ۲۰ سال با لشکریان عرب جنگید ، سر انجام هم با خیانت افشین یک ایرانی‌ خائن که گول وعده‌های خلیفه را خورده بود اسیر گشته و به قتل رسید و نامش در کنار دیگر دلاوران این سرزمین به جاودانگی پیوست.
۵۰۰ سال پیش هم پس از شکست شاه اسماعیل صفوی از سلطان سلیم عثمانی در چالدران ( شمال غربی خوی) تمام آذربایجان و کردستان در خطر سقوط قرار گرفت باز این مردم تبریز بودند که آذوقه شهر را به آتش کشیدند، لشکریان سلطان بعد از ورود به تبریز با یک شهر نیم سوخته بدون آذوقه برای افراد و اسب‌های لشکر خود مواجه گردید و از ترس شبیخون لشکر ایران و گرسنگی تبریز و آذربایجان را تخلیه کرد و به سرعت به استانبول بازگشت.
یکبار دیگر ۱۰۰ سال پیش وقتی‌ خفقان استبداد تمام ایران زمین را فرا گرفته بود و اکثر خانه‌ها در تبریز پرچم روس را بر سر در خانه‌های خود زده بودند محله امیر خیزی تبریز با دلاوری ستار خان و باقر خان به پا خواست  و شعله مشروطه را که به خاموشی کشیده شده بود دوباره شعله ور کرد این دلاوری آنچنان شور بر انگیخت که حتا باسکرویل معلم آمریکایی به مشروطه خواهان پیوست و در این راه جان خود را از دست داد  و سر انجام ۶۵ سال پیش وقتی‌ که شوروی فرزند خلف امپراتوری روسیه بعد از جنگ دوم جهانی‌ آذر بایجان را اشغال کرده  و عکس استالین دیکتاتور بزرگ بر سر درب دفاتر تجزیه طلبان مزدور آویخته شده بود ,درایت سیاست مدارانی چون قوام و علا و پایداری محمد رضا شاه جوان و اولتیماتوم آمریکا ، شوروی را وادار به تخلیه خطه آذر بایجان کرد بطوریکه آنها بغیر از چند نفر از تجزیه طلبان که باخود بردند مرز‌های خود را بسته و مابقی  مزدوران که شوروی کمونیستی را کعبه امال خود می‌دانستند به حال خود رها کردند  و پس از یک سال جدایی آذربایجان به مام میهن بازگشت.
در خاتمه با چکامه‌ای از  زویا زاکاریان یکی‌ از فردوسی‌‌های زمان سخن خود را به پایان میبرم.
 
آذر آبادگان من آذر آبادگان من,
 
پر غرور خاک ستارخان من،
آنکه دلش میزند نبض جدائی در با د،
با او سخن میگویم تا نگاه دارد به یاد،
آذر آبادگان من جان جانان من است،
قیمت خون ارس رگ ایران من است،
خانه شمس و زرتشت، آبروی میهن است
 آذر آبادگان من آذر آبادگان من ,
مگر بی تو می شود زمزمه ی ارس شنید,
 مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید,
سرفراز یاور ایران من،

Saturday, November 19, 2011

حکومت اسلامی خمینی و جانشینانش و مستضعفان!


                                          حکومت اسلامی خمینی , جانشینانش و مستضعفان!
             سال ۵۷ قبل از قدرت...:ما آب و برق را برای شما مجانی‌ می‌کنیم!ما همه شما را صاحب خانه می‌کنیم!              سال ۹۰ پس از قدرت.......! خودتان ببینید.                                                                                                        

Friday, November 18, 2011

رضا پهلوی:برای حل این مساله شما به جای جنگ از نیروهای دمکراتیک ایران حمایت کنید
رژیم جمهوری اسلامی از بدو پیدایش با ایجاد بحران به زندگی‌  خود ادامه داده است، حال این بحران‌ها یا توسط قدرتهای بیگانه ولی‌ با تحریکات ج.ا بوجود آمده است مثل جنگ با عراق که قاعدتاً بایستی پس از باز پس گیری خرمشهر  به پایان میرسید، با سود جویی رفسنجانی‌ و شیرینی‌ قرارداد‌های خرید اسلحه و رویای مالیخولیائی خمینی در تسخیر اسرائیل و رسیدن به سراب قدس ۸ سال طول کشید و بعد از ته کشیدن تمام تسلیحات رژیم و ورود دوباره عراق به خاک ایران رفسنجانی‌ و رضایی سراسیمه به نزد خمینی شتافتند و با دادن جام زهر به او آتش بس را قبول کردند و با وجود اعلام سازمان ملل مبنی بر اینکه شروع کننده جنگ عراق بوده است ،هیچیک از مسئولین رژیم به دنبال گرفتن خسارت از عراق نبوده اند چون بدلیل نداشتن قدرت سیاسی و اعتبار جهانی‌  حرف آنها خریداری ندارد، با خاتمه جنگ بدلیل ترس از مردم بحران دیگری را آفریدند و آن کشتار بیش از ۵۰۰۰ زندانی سیاسی در زندان‌ها به بهانه حمله مجاهدین به ایران بود، از آن زمان تاکنون نیز در زمانهای مختلف این بحرانهای ساختگی مثل درگیری‌های سیاسی با همسایگان و تحریک گروه‌های مخالف در آن کشور ها، ترور مخالفان، ترور و بمب گذاری در کشور‌های مختلف، مساله غنی کردن اورانیوم و ساخت نیروگاه هسته‌ای و جلسات بی‌ فایده با کشور‌های اروپایی، پروژه اصلاح طلبی با آوردن خاتمی به مدت ۸ سال و عقب انداختن فروپاشی رژیم، همه و همه در جهت بقای رژیم اسلامی بوده است. خلاصه اینکه این رژیم مانند زالو با خونریزی و خوردن  خون ایرانیان است که زنده میماند و هر روز فربه تر میشود، برای از بین بردن این هیولا باید منبع اصلی‌ تغذیه او که ایجاد بحران ،جنگ و خونریزی می‌باشد را قطع کرد.
در همین راستا است که شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو اروپا ۱ میگوید:
"ایران را بمباران نکنید زیرا برای نابودی رژیم جمهوری اسلامی جنگ بی شک راه حل نیست .
با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی در جنگ ۸ ساله با عراق وجود دارد ،بطور یقین این مورد خود رژیم را بیش از همه خوشحال خواهد کرد زیرا با توجه به وقایع بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ و شکل گرفتن قیام مردمی (جنبش سبز ) بر علیهه این رژیم و اختلافات درونی سران رژیم جمهوری اسلامی تنها راه ثبا ت و بقای رژیم برافروختن آتش جنگ است .
برای حل این مساله شما به جایجنگ از نیروهای دمکراتیک ایران حمایت کنید."


Saturday, October 29, 2011

روز جهانی‌ کوروش بزرگ بر همگان خجسته با د.

فرمان کوروش بزرگ در سال ۱۸۷۹ میلادی در خرابه‌های شهر باستانی بابل ( عراق امروزی) کشف شد و در موزه لندن نگهداری میشود. در این استوانه گلی حدود ۴۵ سطر به خط میخی‌ بابلی نوشته شده است. این فرمان ۲۵۴۹ سال پیش بعد از آنکه کوروش بزرگ به بابل وارد گردید به فرمان او نگاشته شد. کوروش بعد از آنکه در ۲۵۵۷ سال پیش دولتی متشکل از پارس‌ها و مادها در ایران تشکیل داد شروع به گسترش کشور‌های تحت فرماندهی خود از شرق و غرب کرد. یکی‌ از کشور‌های همسایه در غرب ایران آنروز کشور بابل به پادشاهی نبونید بود که بسیار پر قدرت و مستبد بود و ده‌ها هزار برده خصوصأ یهودیان را از متصرفات خود برای بیگاری در بابل گرد آورده بود که سال‌ها در فقر و تنگدستی  در اسارت زندگی‌ میکردند، کوروش پس از ورود به بابل دستور آزادی آن‌ها را داد و پول و سپاه در اختیار آنها گذشت تا به شهر و کشور خود برگردند و معابد ویران شده خود را از نو بسازند، او به عقاید مردم بابل احترام گذشت و مردوک خدای آنان را گرامی‌ داشت و حتا نبونید را نکشت.
 ایرانیان او را "پدر"، یونانیان "سرور و قانون گذار"، یهودیان "منجی فرستاده از طرف پروردگار"، و بابلیان " فرد مورد تأیید مردوک" نامیدند.
کوروش بزرگ پس از فتح بابل دستور داد فرمانی را بر استوانه گلی به خط بابلی نوشتند که در سال ۱۹۷۱ نخستین اعلامیه حقوق بشر نام گرفت و و به شش زبان زنده دنیا ترجمه گردید و یک نسخه بدلی آن در سازمان ملل در نیویورک نگاه داری میشود.
فراز‌های از فرمان کوروش بزرگ:
منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان، پسر کمبوجیه، شاه انشان، نوه کوروش شاه بزرگ، نبیره چیش پیش, شاه انشان، سربازان من بسیار دوستانه و به  آرامی بر بابل گام نهادند، همه مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند، در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت پادشاهی نشستم، مردوک دلهای پاک مردم را متوجه من کرد زیرا من او را گرامی‌ داشتم، نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید، فرمان دادم غارت و کشتار نکنند و مردوک از کردار نیک‌ من خشنود شد.

Friday, October 28, 2011

رضا پهلوی :نقض اساسی‌‌ترین حقوق زندانیان عقیدتی‌ -سیاسی توسط جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی طی‌ نامه به روسای کشور‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل اقدام به نقض اساسی‌‌ترین حقوق زندانیان عقیدتی‌ -سیاسی توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و ضمن اعلام شکایت از حکومت جمهوری اسلامی از شورای امنیت و ارگان های مربوط درخواست کرد تا به منظور آزادی فوری و بی‌ قید و شرط همه زندانیان سیاسی . عقیدتی‌، مدنی ، وکلا و مدافهان حقوق بشر اقدامات موثر و ضروری را با استفاده از اهرم‌های اجرائی بین المللی علیه سید علی‌ خامنه‌ای ولی‌ مطلقه فقیه به عمل آورند.
پیشنهاد میشود همزمان با ارسال شکایت به سران شورای امنیت با ایجاد کمپینی از وکلای ایرانی‌ و بین‌المللی در کشور‌های خارج و با کمک شاهدانی که خود مورد شکنجه و آزار و زندان جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند شکایت نامه رسمی‌ در دادگاه‌های بین المللی در کشور‌های مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی و علی‌ خامنه برای زندان و آزار و شکنجه و قتل و نقض حقوق بشر به طور گسترده مطرح گردد.

پیش نویس نامه به روسای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد

1.     نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، اقدام به نقض اساسی ترین حقوق زندانیان سیاسی-عقیدتی نموده است. ضمن جلب توجه شما به گزارش جناب آقای احمد شهید، در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، به اطلاع می رساند، ادله های بسیار محکمی در دست است که بر خلاف آنچه حکومت ایران ادعا می کند، حقوق اولیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی  کروبی و کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی در ماههای اخیر به شدت نقض شده است و حتی از حقوق ابتدایی زندانیان، همچون حق داشتن وکیل، تفهیم اتهام و دفاع از خود در دادگاه محروم هستند. اینگونه رفتارهای غیر انسانی این نظام بر خلاف مقررات و تعهدات بين المللی است.

2.     حقوق اولیه انسانی دیگر زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی-عقیدتی و مدنی همچون بهنام ابراهیم زاده، بهمن احمدی عمویی، منصور اسانلو، حسن اسدی زیدآبادی، عمادالدین باقی، آیت الله بروجردی، عماد بهاور، حسین پالانی، علی پورسلیمان، محمدرضا پورشجری، مصطفی تاج زاده، مجید توکلی، رضا جوشن، حمیدرضا خادم، مهدی خدایی، رضا خواجه ای، محمد داوری،ارژنگ داوودی، مجید دری، حسین رونقی ملکی، علیرضا سپاهی لائین، عیسی سحر خیز، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی، ابوالفضل عابدینی، جواد علیخانی،  سعد غلامحسین پور، عباس کاکایی، جواد لاری، فرشاد معروفی، محمدرضا مقیسه، حمید موذنی، عبدالله مومنی، بهاره هدایت، حجت الاسلام آرش هنرور، مهدی محمودیان، کشیش یوسف ندرخانی، و صدها زندانی دیگر از نمایندگان گروه های مختلف مردم و گرایش های سیاسی-عقیدتی پایمال شده و به سنگین ترین شکل، مورد ظلم جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.

3.     همچنین بازداشت و تهدید وکلا و فعالان حقوق بشر، از سوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی»، صرفا تلاشی است برای از بین بردن اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران. آزار و اذیت و شکنجه فعالین و وکلای مدافع حقوق بشر، همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، هنگامه شهیدی و کوهیار گودرزی، اقدامی است جهت ساکت کردن کسانی که به دفاع از حقوق همنوعان خود برخاسته‌اند. در چنین فضایی، وکلا برای انجام وظیفه قانونی خود که دفاع از موکلین است، بیشتر و بیشتر مورد تهدید قرار می گیرند.

4.     مواد ۲ ٫ ۳ ٫ ۵ ٫ ۷ ٫ ۹ ٫ ۱۰ ٫ ۱۲ ٫ ۱۹ ٫ ماده ۲۰ بند ۱، ماده ۲۱ بند ۱، ۲ و ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدف آن برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم است در مورد تمام زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی به کرات نقض شده است.

5.     در اینجا تنها از بعضی افراد که اطلاعات بیشتری از آنها در دست است نام برده شده، ولیکن صدها تن از زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی گمنام در زندان های ایران تحت سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر قرار دارند و عدم توجه جامعه بین اللملی به شرایط زندانیان در ایران، وضعیت را لحظه به لحظه برای آنان وخیم تر و حکومت ایران را برای ادامه روش های ضد انسانی خود جری تر خواهد کرد.

6.     نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر حکومت دینی است و قانون اساسی آن مجموعه متناقضی است که از یک طرف، ابزار تمرکز تمام قدرت در دست ولایت مطلقه فقیه است و از طرف دیگر، معرف تبعیض جنسیتی، قومی و دینی است. بر اساس قانون اساسی، رهبر، عالیترین و بالاترین مقام نظام است و تمام امور کشور تحت کنترل مطلقه او قرار دارد. حکم حکومتی رهبر فراتراز قانون اساسی و رای مردم است و برای تمام ارکان حکومت "فصل الخطاب" است. روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، فرماندهان نظامی و انتظامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امامان جمعه، رئیس صدا و سیما و حتی نمایندگان مجلس خبرگان که مسئول نظارت بر عملکرد رهبر می باشند، بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شوند. در واقع ماهیت این نظام، حاکمیت تک نفره و دیکتاتوری مطلق می باشد.

7.     بنابراین، بر اساس ماده دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام شکایت از حکومت ایران، بدلیل نقض گسترده حقوق بشر و حقوق اساسی زندانیان سیاسی-عقیدتی، از شورای امنیت و ارگان های ذيربط سازمان ملل درخواست می شود تا به منظور آزادی فوری و بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی، مدنی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اقدامات موثر و ضروری را با استفاده از اهرم های اجرایی بین المللی، علیه آقای سید علی خامنه ایی، ولی مطلقه فقیه حاکم بر ایران، به عمل آورند.
8.     بر این باور هستیم که واکنش مناسب جامعه بین الملل به عملکرد حکومت ایران در قبال شهروندان خود، پیام قدرتنمندی خواهد بود تا این حکومت سرکوب آزادی های اساسی مردم ایران و نقض کنوانسیون های بین المللی که به اجرای آنها متعهد شده را متوقف کند.


رضا پهلوی

رونوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
پیشنهادات و نظرات خود درارتباط با پیش نویس شکایت رسمی و بویژه اقدامات عملی آتی در این زمینه را در وبلاگ خود منتشر و در بالاترین با کلمه کلیدی (2011HR8712) پست نمایید.

Sunday, October 23, 2011

سندی دیگر از دوران طلایی خمینی!

در  تیر ماه سال شصت، اعدام شدگان حتی بدون احراز هویت به دار آویخته شدند. روزنامه اطلاعات تصاویر این کشته‌شدگان را 
.منتشر ساخت تا خانواده‌هایشان را شناسایی کند
این در حالی‌ است که بسیاری از دست اندر کاران و حامیان رژیم از آن زمان‌ها به عنوان "دوران طلایی امام" یاد میکنند و میخواهند ملت و خصوصأ جوانان را که آن زمان‌ را به یاد نمیاورند,یا حتا به دنیا نیامده بودند با کلمه فریبنده "طلایی" به سراب آن دوران دلخوش کنند.
 به مصداق نرود «میخ آهنین بر سنگ» شما را به دیدن این سند تاریخی‌ روزنامه اطلاعات در تاریخ ۴ تیر ۱۳۶۰ جلب می‌کنم که در دوران طلائی امام راحل چگونه دختران کم سنّ و سال ایران زمین را حتا بدون احراز هویت به جوخه اعدام سپردند و در آگهی روزنامه از پدر و مادر آنها می‌خواهند که با شناسنامه عکس‌دار بیایند و پیکر دخترشان را شناسایی کنند، شاید این آگهی کمی‌ وجدان خفته شما ها را در مورد دوران طلائی امام راحل از خواب بیدار کند.

Saturday, October 22, 2011

سرانجام اهریمنان خون آشام!

چشمانم را برای لحظه‌ای رویهم گذاشتم و به سالهای دور رفتم، زمانی‌ که کودکی بودم و به زحمات کلمات را میخواندم، در بعد از ظهر گرم تابستان هنگامی که پدرم به خواب میرفت روزنامه کیهان ( روزنامه استاد فرامرزی و مصباح زاده نه‌ روزی نامه شریعت مداری!) را کش میرفتم و به زحمات خطوطی از آن را میخواندم: در لیبی‌ دو افسر شورشی علیه پادشاه کودتا کرده و زمام امور را بدست گرفته بودند و خود را از پیروان خط مشی‌ عبدالناصر در مصر می‌دانستند، بعد‌ها که بزرگتر شدم و فهمیدم که نفت سبک لیبی‌ مرغوب‌ترین و گرانترین نفت دنیاست تازه دو زاریم افتاد که چگونه دو افسر جوان گمنام که بعد‌ها خود را سرهنگ قذافی و سرگرد جلود خواندند یک شبه زمام یک کشور بیابانی و قبیله ای بسیار فقیر را به دست میگیرند و اعلام حکومت اسلامی میکنند.آن موقع عبدالناصر یکی‌ از مخالفان ایران و ایرانی‌ بود و اولین بار تحریف نام خلیج فارس توسط او انجام شد که با اعتراض شدید دولت و سران حکومت ایران مواجه شد بطوریکه روزنامه ها بخصوص روزنامه فکاهی توفیق به جای عبدالناصر به او لقب عبدالقا...ر داده بودند، در شروع جنگ شش روزه بین اعراب و اسرائیل در سال۱۹۶۷ در سخن رانی خطاب به ارتش مصر گفت : به پیش‌ای ارتش قهرمان خلق عرب، صبحانه در تل آویو، ناهار در خرمشهر, که مفتضحانه شکست خورد و به اذان صبح هم نرسید. بعد از ناصر خط مشی‌ او توسط قذافی بر علیه ایران شروع شد که حتا به دادن تعلیمات نظامی و پول و اسلحه به سران حکومت اسلامی در سال‌های قبل از ۵۷ نیز منجر شد که بعد از انقلاب اسلامی، سران حکومت یک، یک برای قدردانی‌ به دیدار او رفته و عکس یادگاری می‌گرفتند. حتا قذافی امام موسی‌ صدر از مخالفین خمینی را در تواقفی بر سر راهش در لیبی‌ به روایتی به قتل رساند که مانعی بر سر راه به خلافت رسیدن خمینی نباشد، قذافی بعد‌ها به بچه شرور ضدّ غرب تبدیل شد و شروع به ترور و بمب گذاری در دنیا بر علیه منافع کشور‌های غربی کرد که انفجار هواپیمای آمریکایی بر فراز اسکاتلند و کشتن بیش از سیصد مسافر بیگناه یکی‌ از کار‌های او بود .
کارهای پسران وحشی او از خودش کمتر نبود همین ۲ سال پیش سوئیس یکی‌ از پسرانش را به دلیل داغ کردن خدمتکار خود به زندان انداخت که داد قذافی را درآورد و اروپا را تهدید به قطع صادرات نفت کرد، بعد از حمله هواپیما‌های آمریکایی به مقر قذافی در ۱۴-۱۵ سال پیش ترس دیکتاتور را برداشت و تمام تجهیزات اتمی‌ خود سوار کشتی کرد و همراه با اطلاعات قاچاق تجهیزات اتمی‌ به غرب فرستاد ولی‌ مثل اینکه دیگر ستاره او رو به غروب بود و باید میرفت.

کمی‌ که بزرگتر که شدم در همان کیهان  خواندم که در عراق کشوری که هر چند سال یکبار کودتا میشد و رهبر جدید سر رهبر قبلی‌ را بر نیزه میکرد حسن البکر بر علیه ژنرال عارف کودتا کرد و به قدرت رسید و چند سالی‌ بعد توسط صدام حسین از کار برکنار و سپس مسموم شد،تا زمان وجود پادشاه در ایران او جرات جسارت به ایران را نداشت و حتا قرارداد الجزایر که نیمی از اروند رود را به ایران میداد نیز با خفّت امضا کرد ولی‌ بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی خود را سردار 
قادسیه و صلاح الدین ایوبی خواند و تحریکات خمینی نیز به او بهانه حمله به ایران را داد، چندی بعد در خاک زر خیز خوزستان هنگام پدافند از مرز و بوم پدری چندین بار شاهد سخنرانی‌ صدام در تلویزیون بغداد  بودم: "الله سه اشتباه کرد اول یهودی را آفرید. دوم ایرانی‌ را آفرید سوم پشه‌ را آفرید باید هر سه را نابود کرد"
چشمانم را باز کردم، صدام با فریاد الله اکبر به دار آویخته میشد و صدای الله  اکبر قذافی با ۲ گلوله خاموش شد و بدن عریان خون الود او روی زمین کشیده میشد  و جالب آنکه هردو هنگام دستگیری چمدانی پر از دلار به همراه خود داشتند.
این شاید آخرین هشدار به مأموران و شکنجه گران رژیم اسلامی باشد که با فریاد الله اکبر  فرزندان ایران زمین را از بلندی به پائین پرتاب میکنند آن‌ها را مورد شکنجه و تجاوز قرار میدهند و به قتل میرسانند.
به قول آن گوینده اکنون در مسابقه سقوط دیکتاتور‌های خون آشام, سوریه و رژیم جمهوری اسلامی به مسابقه فینال رسیدند.
اهورا مزدا نگهدار ایران با د.